شاخه طوبی یادت باشد شهید اسم نیست،رسم است!!! شهید عکس نیست که اگر از دیوار اتاقت برداشتی فراموش بشود!!! شهید مسیر است،زندگیست،راه است،مرام است!شهید امتحانِ پس داده است!شهید راهیست بسوی خدا! مهربانی هایشان را به یاد بیاور،چه آن هنگام که دستت را پس زدند و به رویت اخم کردند!چه آن زمان که دستانت را گرفتند و لبخند زدند!به یاد بیاور آن زمان را که بد کردی و خندیدند و تو هنوز هم نفهمیده ای...! این روزها عجیب شده ای...شاید احتیاج است تلنگری به خودت بزنی!شاید احتیاج است تذکری به خودت بدهی!شاید باید بیشتر بار نگاهشان را حس کنی! http://shakhe-tooba.mihanblog.com 2020-05-24T05:31:26+01:00 text/html 2017-10-31T04:52:48+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها شیعه علی http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/58 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#003300"><img src="http://sampadmaku.loxblog.com/upload/s/sampadmaku/image/02441722900470180394.gif" alt="" hspace="0" height="93" width="336" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#003300"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#003300">جلسه فدائیان اسلام در خانه نواب صفوی تشكیل شد. اعضای فدائیان اسلام گزارش جنایات شاه و مأمورانش را به نواب دادند. آقا از شدت عصبانیت بر روی میز می‌كوبید. كار واجبی با ایشان داشتم، خیلی آرام به در اتاق چند ضربه زدم. وقتی از اتاق بیرون آمدند با مهربانی از من پرسیدند: «اگر مشكلی پیش آمده» من با تعجب به ایشان نگاه كردم، كلام در زبانم خشك شد.«آقا جان شما كه همین الان با ناراحتی به میز می‌زدید. چطور در طول این چند ثانیه اینقدرآرام شدید؟ ایشان گفتند:«اگر من از كسی ناراحت هستم، نباید این عصبانیت را نسبت به شما بروز دهم. انسان نباید برای همسر و فرزندانش خشونت نشان دهد» او واقعاً شیعه علی (ع) بود. خلوصش در نماز و تواضعش در پیشگاه خداوند متعال همه را به حیرت وا می داشت. زمانیكه در منزل بود، هر شب به روی بام می‌رفت و خدا را خالصانه به عبادت می‌ایستاد، هنوز صدای گریه‌ها و نوای زیبای حبیبی نواب شب‌ها از آسمان به گوش می‌رسد.</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#003300"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#003300"><img src="http://www.navabsafavi.com/images/Album/Picture/Tak/pic1.jpg" alt="" hspace="0" height="351" width="266" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font color="#009900"><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">ختم صلوات هدیه به شهید سید مجتبی نواب صفوی :</font></font></b></font></div><div align="right"><font size="2" color="#000099"><font face="Mihan-Iransans">1-خادمةالزهرا سلام الله علیها<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> 100 صلوات</font></font></div><div align="right"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2">2-حریم&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">200 صلوات</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">3-نجف&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">100 صلوات</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">4-قرارگاه شهید حجتی&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">جزؤ 9 و1313 صلوات&nbsp;</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">5-نیایش</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;100 صلوات</span></div><div align="right"><font size="2" color="#000099"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s5.picofile.com/file/8123667134/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_07.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#003300"></font></div> text/html 2017-10-24T04:27:54+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها روسیاهم ... http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/57 <font color="#666600"><br></font><div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7941453652/aksgif_ir_shohada_gif_تصاویر_جنگ_و_شهدا_متحرك6970.gif" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></div><br><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" color="#666600" size="2">" رو سیاهم.</font><font color="#666600" size="2"><br><font face="Mihan-Iransans">روسیاهم که با 25 سال سن نتونستم تو رابطه عبد و معبودی اونجوری که باید و شاید وظیفه عبد رو به نحو شایسته و بایسته انجام بدم.</font><br><font face="Mihan-Iransans">می‌خوام کمی راحت‌تر و خودمانی‌تر، بدون استرس و رودربایستی باهاتون صحبت کنم.</font><br><font face="Mihan-Iransans">مامان، مامان، مامان...</font><br><font face="Mihan-Iransans">همین الانش چقدر دلم برات تنگ شده! خدا می‌دونه. خیلی دوستت دارم. بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنی! قدرت رو ندونستم. حیف. تو دلم هزارتا حرف هست که تو این چند جمله و چند ورق جا نمی‌شن و اون حس و حالش رو هم نمی‌تونم با قلم برات توصیف کنم.</font></font><font color="#666600" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font color="#666600" size="2"><font face="Mihan-Iransans">مامان؛ زیباترین موجود عمرم؛ قشنگ ترین کلمه عمرم؛ عشقم؛ نفسم؛ همه وجودم دوستت دارم.</font></font><font size="2"><br><font color="#666600"><font face="Mihan-Iransans">آبجی کوچولوی دوست داشتنی. با تو فهمیدم عشق یعنی چی! (باورت می‌شه) اونقدری که شما من رو دوست داری، به دو برابرش من دوستت دارم....</font></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font color="#666600" size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><br><font color="#666600"><font face="Mihan-Iransans"><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNbuyLHZxK23-7dTcPK9Blz0c1ISo-spNJKTB1hfFbQHDHOy2P" data-sz="f" name="7J2tABwVZyw7pM:" alt="نتیجه تصویری برای شهید مهدی صابری" style="width:194px;height:197px;margin-left:-8px;margin-right:-3px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNbuyLHZxK23-7dTcPK9Blz0c1ISo-spNJKTB1hfFbQHDHOy2P"></font></font></font></div><div align="justify"><font color="#666600" size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font color="#666600" size="2"><font face="Mihan-Iransans">و اما روضه گوش دادم! مامان شما لباس مشکی تنم کردی و بردیم مجلس عزاداری! مدیونتم..</font><br><font face="Mihan-Iransans">پدر شما لقمه حلال گذاشتی دهنم! ممنونتم..</font><br><font face="Mihan-Iransans">روضه لب تشنه! روضه بدن ارباً ارباً! روضه وداع! روضه گودال! روضه در! روضه پهلو! روضه سر بریده!</font><br><font face="Mihan-Iransans">همیشه هم آرزو داشتم این روضه‌ها همه به سرم بیاد! خدا کنه! یعنی میشه؟</font><br><font face="Mihan-Iransans">پدر و مادر و خواهران، محکم صبر کنید. صبر صبر صبر!</font><br><font face="Mihan-Iransans">خواهرای خوبم؛ حجاب حجاب حجاب! "</font></font><font size="2"><br></font></div><font size="2"><br></font><div align="left"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="1">قسمتی از وصیت‌نامه فرمانده یکی از تیپ‌های فاطمیون</font><font color="#000099"><br><font face="Mihan-Iransans" size="1">شهید مدافع حرم</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="1">مهدی صابری</font></font></div><div align="left"><br></div><div align="center"><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/1029.gif" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#006600" size="2"><br></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" color="#006600" size="2">ختم صلوات هدیه به شهید مهدی صابری:</font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" color="#006600" size="2"><font color="#000099">1-خادمة الزهرا سلام الله علیها <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">3000 صلوات</font></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" color="#006600" size="2"><font color="#000099">2-ایثار و اخلاص هنر مردان خداست</font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;2000 صلوات</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">3-کودک درون من اکتیو تشریف داره&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">14 صلوات</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">4-مجنون ولایت&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">100 صلوات&nbsp;&nbsp;</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">5-قرارگاه شهید علیرضا حجتی</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;جز,8 و 1313 صلوات&nbsp;</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">6-زهرا&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">100 صلوات و چند صفحه از قرآن</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">7-دوستانه</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;1000 صلوات و 70 سوره حمد</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">8-حریم&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">200 صلوات&nbsp;</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">9-زائر حرم</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;14 صلوات</span></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" color="#006600" size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#006600" size="2"><font color="#000099"><img src="http://s1.picofile.com/file/7777914515/babol_motebarek10.gif" alt="" hspace="0" height="136" border="0" align="bottom" width="340" vspace="0"></font></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-10-20T05:25:45+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها انافتحنالک فتحاًمبینا http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/56 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D8%A8%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-21.gif" alt="نتیجه تصویری برای بسم الله متحرک" style="margin-top: 107px;" width="245" height="110"></div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"></font><div align="justify"><p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">حضرت علی علیه السلام فرمودند:شهادت تنها دری است که به روی بندگان ویژه خداوند باز می شود.</font></p> <p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">یا علی ابن ابی طالب</font></p> <p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">محمدٌرسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار الرحماءبینهم</font></p> <p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">سلام بر مهدی(عج)،سلام بر امام امت،ناخدای کشتی انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ،سلام بر امامی که ما را از منجلاب جهل و گمراهی نجات داد و به سوی نور و ضلالت رهنمایی کردو اسلام را به ما بهتر شناساند،سلام بر شهیدان و شهید پروران،سلام برتو مادر عزیزم و پدر مهربانم ،خواهران و برادرانم و سلام بر تو ای مادری که مرا در دامان پاک و پرمهرت پروراندی و برتو ای پدر عزیز ،زحمت کشیدی،تابه اینجا رساندی مرا و امشب من و برادرم رضا به میدان نبرد علیه کفار بعثی می رویم و اگر در این راه که آرزویمان پیروزی و فتح کربلاست،پیروز شدیم که انافتحنالک فتحاًمبینا و اگرخدا قسمتمان شهادت نمود و ما را به سوی خود بردو به آنجایی برد که حسین علیه السلام و یارانش را برد که به دعای همیشگی ام اللهم الرزقنا توفیق شهادت فی سبیلک به آرزویم رسیدم و خودم این راخواسته ام که از لطف خدا رسیده و چه نیکوست از دست خداوند متعال چیزی به انسان می رسدای کاش هزاران دفعه زنده می شدم و در راه خداوند متعال شربت شهادت می نوشیدم ای کاش نصیبم می شد بدنم چندین دفعه در راه خدا پاره پاره و خونین شود و شما پدر و مادر عزیزم چیزی را که در راه خدا داده اید اگر بر نگشت و مفقود شد ناراحت&nbsp; نباشید،غم نخورید ما مقاممان والا خواهد شد و از این دار فانی بسوی نور خواهیم رفت الان که دارم وصیت خود را می نویسم صدای گلوله های توپ و خمپاره دشمن لحظه ای قطع نمی شود و ما لحظه شماری میکنیم که ای خدا کی می شه که ما به سوی تو پرواز کنیم.</font></p><p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"><br></font></p><p dir="rtl" align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"><img class="irc_mi" src="http://majlesiran.ir/download?f=2015/08/17/4/143941.jpg" alt="نتیجه تصویری برای شهید حسین اسدی" style="margin-top: 0px;" width="447" height="328"></font></p><p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"><br></font></p> <p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">مادر عزیزم پدر مهربانم خواهران و برادران وصیت من به شما اینکه به دنیا چشم ندوزید که دنیا انسان را شفاعت نمی کند و فقط اعمال نیک است که انسان را از آتش جهنم نجات می دهد اول نماز را سروقت بخوانید،نمازجمعه،جماعت و نماز شب را بپای دارید که ما هرچه داریم از نماز و دعااست؛دعاهای روزانه ،کمیل،ندبه را از یاد نبرید و مخصوص بعد از نماز حتماً دعای الهی عظم البلاء را بخوانید مادر و پدر مهربان و خوبم در مقابل زحمات شما من فرزند بدی بودم اگر شهید شدم که این را از خدا می خواهم ، شما مرا عفو کنید زیرا پدر و مادر است که انسان را از آتش جهنم نجات می دهد ای انسان را به جهنم می برد شما از کسانی بودید که ما ا به سوی بهشت بردید،خداوند به شما اجر بدهد</font></p> <p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">برادران خوبم شما از پدر و مادر اطاعت کنید و آنچه را در بالا گفته ام انجام دهید و راه شهیدان را هم ادامه دهید که رسیدن به خدا و ائمه اطهار سلام الله علیه و آله است</font></p> <p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">و شما خواهرانم زینب باشید و زینب گونه با دشمن مبارزه کنید که شهید با خونش اسلام را یاری میکند و شما با حجابتان، دست از همه چیز بردارید و فقط در خانه ائمه اطهار روید که آنجااست کعبه و انسانیت و از همه همشهریان عزیز و خوبم از من طلب عفو نمایید و مخصوصاً همسایگانم را شاید روزی یکی از حرکات و یا یکی از حرفهای من آنها را آزار داده است،حتماً طلب عفو نمایید</font></p> <p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">در سوگ من گریه نکنید که اصلاً راضی نیستم&nbsp; بلکه شربت و شیرینی هم بدهید که من با شهادت عروسی گرفتم و یک روحانی دعوت کنید برای سخنرانی و خدا نگهدارد این روحانیون عزیز را که در اینجا هم هستند و در کنار ما اصلحه دارند و با کفار می جنگند و اینها را هم دعا کنید و در شب هفت و چهلم حتماً دعای کمیل بخوانید و امام زمان (عج) را زیاد صدا بزنید و از برادران سپاه هم دعوت کنید به خانوک بیایند و مبادا ذره ای &nbsp;ناراحت شوید مثل آن زنی که در صدر اسلام سر فرزندش را پرت کرد طرف دشمن و گفت: من چیزی را که در راه خدا داده ام پس نمی گیرم مثل آن زن باشید هر چند تا فرزند دارید هدیه کنید در راه خدا من حرف زیاد دارم ولی وقت کم . الان بچه ها دارند صف می شوند و سوار ماشین و من هم همینجا با شما خداحافظی میکنم،اول روی نماز و دعا و اینکه همیشه بگویید خدایا خدایا تو را بجان مهدی تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار از زبانتان نرود.انالله و انا الیه راجعون&nbsp; وسلام علینا و علی عبادالله الصالحین</font></p> <p dir="rtl"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">فرزند شما حسین اسدی</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">قرارباشد اگر آخر بمیرم نمی خواهم که در بستر بمیرم</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">دلم خواهد که با گل بانک تکبیر به تیر خصم بد گوهر بمیرم</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">دلم خواهد برای یاری دین برای یاری این مکتب بمیرم</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC">دلم خواهد بفرمان خمینی به سان حر نام آور بمیرم</font></p><p dir="rtl" align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"><img class="irc_mi" src="http://www.askdin.com/gallery/images/3554/1_www.roozgozar.com-2075.gif" alt="نتیجه تصویری برای جداساز متحرک" style="margin-top: 135px;" width="348" height="116"><br></font></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#006600"><br></font></p><p dir="rtl" align="right"><font size="2" color="#006600"><font face="Mihan-Iransans">ختم صلوات هدیه به شهید حاج حسین اسدی:</font></font></p><p dir="rtl" align="right"><font color="#6600CC"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">1-خادمة الزهرا <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">1000 صلوات</font></font></font></p><p dir="rtl" align="right"><font color="#6600CC"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">2-دوستانه&nbsp;</font></font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(102, 0, 204);">1000 صلوات&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(102, 0, 204);">3-استقلال(تاج1324)</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">100صلوات</span></p><p dir="rtl" align="right"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">4-ایثار و اخلاص هنر مردان خداست</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;2000 صلوات&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="right"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">5-کودک درون من اکتیو تشریف داره</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;14 صلوات&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="right"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">6-مجنون ولایت</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;100 صلوات&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="right"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">7-حریم</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;200 صلوات</span></p><p dir="rtl" align="right"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">8-قرارگاه شهید علیرضا حجتی</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;جز,30 و 1313 صلوات</span></p><p dir="rtl" align="right"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">9-کورش</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;هرتعداد خدا توان بدهد</span></p><p dir="rtl" align="right"><font color="#6600CC"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></p><p dir="rtl" align="right"><br><font color="#6600CC"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="irc_mi" src="http://s6.picofile.com/file/8251861226/salavat12.gif" alt="نتیجه تصویری برای صلوات متحرک" style="margin-top: 60px;" width="478" height="168"></font></font></font></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#6600CC"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"></font></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"></font></p></div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"> </font> text/html 2017-10-17T06:03:03+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها شرمنده ی امام... http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/55 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#993399"><br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#993399"><img alt="موسوعة فواصل البسملة لمنتدیات فاطمة" src="http://www.noorfatema.org/up/uploads/13370881491.gif" style="max-width: 700px; cursor: pointer;" title="موسوعة فواصل البسملة لمنتدیات فاطمة" width="387" height="175" border="0"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#993399"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#993399">خاطره ای از همرزم شهید سرهنگ محمدجواد زنگنه كه در عملیات رمضان به عنوان بسیجی شركت داشته ، خاطره شهادت حمید عارف و پیدا شدن پیكر مطهر او را چنین نقل می كند: «شب اول عملیات رمضان بود كه متوجه عدم حضور عارف شدیم ، پس از جستجو خبرهای متناقضی شنیدیم ، اما هنوز خبری مبنی بر شهادت او جود نداشت . مرحله اول عملیات كه به پایان رسید به همراه مهدی امامی ـ كه بعدها شهید شد ـ و چند تن از دوستان به جستجوی حمید پرداختیم.</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309718726/d9k43yss93knn0h751bu.jpg" alt=""></div><div align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: justify;">به خاطر اینكه در داراب هم خانواده او و هم مردم منتظر شنیدن خبر موثقی درباره سرنوشت عارف بودند، پس از پرس وجو از تمام بیمارستان های اهواز و بیمارستان های صحرایی مستقر در منطقه به این نتیجه رسیدیم كه حمید به شهادت رسیده و یا اسیر شده است . از این به بعد بود كه در معراج الشهدای اهواز و شهرهای اطراف به دنبال پیكر او می گشتیم .</span></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#993399"> </font><p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#993399">هر روز با مهدی امامی قرار می گذاشتیم و در پی یافتن نشانی از این شهید بزرگوار بودیم . جستجوی ما بیش از یك هفته طول كشیده بود، یك روز كه به دلم برات شده بود می توانیم دست پر برگردیم ، در حال مشاهده و سركشی به كانكس های شهدا در معراج الشهدای اهواز بودیم كه در آخرین كانكس را باز كردیم . یك لحظه چشمم به جنازه ای افتاد كه قسمت بالای قفسه سینه اش سالم بود و آن را در گوشه ای تكیه داده بودند، چشمانش به سمت در خیره بود، نزدیك رفتم ، چهره اش نورانی بود و لبخند ملیحی بر لب داشت . چیزی از بدنش باقی نمانده بود بجز چند تكه از دست و پای شهید، پس از اطمینان كامل جنازه را تحویل گرفتیم و به داراب انتقال دادیم .»</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#993399"> دعایی كه مستجاب شد خدایا من خجالت می كشم در روز قیامت سرور شهیدان بدنش پاره پاره باشد و من سالم باشم ... بار پروردگارا از تو می خواهم هر زمان كه صلاح دانستی شهید شوم . ضمن اینكه به تمام مقربانت قسمت می دهم كه مرگ در رختخواب را نصیبم نكنی و اگر شهادت نصیبم شد، بدنم تكه تكه شود كه در صحرای محشر شرمنده نباشم .» آری سردار شهید عارف با بدنی تكه تكه به دیدار یار رفت تا از مظلوم كربلا و مادرش شرمنده نباشد.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7995806234/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_015106.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#009900">ختم صلوات هدیه به شهید غلام حسین (حمید) عارف:</font></b></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#009900"><font color="#6600CC"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">1-خادمة الزهرا سلام الله علیها <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">100 صلوات</font></font></font><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#009900"><font color="#6600CC"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">2-ایثار و اخلاص هنر مردان خداست</font></font></font></font></b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><font color="#009900"><font color="#6600CC"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">2000 صلوات</font></font></font></font></b></div><div align="right"><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>3-بی نام</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;14 صلوات</b></div><div align="right"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">4-کودک درون من اکتیو تشریف داره</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">14 صلوات&nbsp;</b></div><div align="right"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">5-دوستانه</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;1000 صلوات&nbsp;</b></div><div align="right"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">6-الهام</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;14 صلوات&nbsp;</b></div><div align="right"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">7-بچه سید&nbsp;</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">سوره جمعه و 100 صلوات</b></div><div align="right"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">8-حریم</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;200 صلوات</b></div><div align="right"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">9-قرارگاه شهید علیرضا حجتی</b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;جز,4و1313 صلوات&nbsp;</b></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><img class="alignnone" title="عكس متحرك از گل و دسته گلهای زیبا" src="http://www.jazzaab.net/upload/4/0.691209001341925151_jazzaab_ir.gif" alt="0.691209001341925151 jazzaab ir عكس متحرك از گل و دسته گلهای زیبا" width="390" height="206"><br><span dir="ltr"></span></div> text/html 2017-10-13T04:23:20+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها خدایا عاشقم کن ... http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/54 <div align="center"><br></div><div align="center"><img style="font-size: 9pt;" src="http://askdin.com/gallery/images/8361/1_besmelah.gif" alt="" border="0"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br> سلام بر خدا و شهیدان خدا و بندگان پاک و مخلص او.<br><br> بعد از مدت ها کشمکش درونی که هنوز هم آزارم می دهد، برای رهایی از این زجر، به این نتیجه رسیده ام و آن در این جمله خلاصه می شود: خدایا! عاشقم کن.<br><br> از این که بنده بد و گنه کار خدایم، سخت شرمنده ام و وقتی یاد گناهانم می افتم، آرزوی مرگ می کنم؛ ولی باز چاره ام نمی شود. به راستی که (ان الانسان لفی خسر) هیچ برگ برنده ای ندارم که رو کنم؛ جز این که دلم را به دو چیز خوش کرده ام؛<br><br> یکی این که با این همه گناه، دوباره مرا به سرزمین پاک و اخلاص و صفا و محبت باز گرداند؛ پس لابد دوستم دارد و سر به سرم می گذارد؛ هر چند که چشم دلم کور است و نمی بینم و احساسش نمی کنم؛ اگر چنین نبود، پس چرا مرا به این جا آورد؟<br><br> دوم این که قلبی رئوف و مهربان دارم و با همه بدی هایم، بسیار دلسوزم. لحظه ای حاضر به تحمل هر گونه رنجی نمی شوم؛ بله به این دو چیز دلم را خوش کرده ام.<br><br> پس ای پروردگار من! اگر دوستم داری که مرا به این جا آورده ای، پس مرا به آرزویم که... برسان و یا به این خاطر که نمی توانم باعث رنجش کسی شوم، پس بیا و مرا مرنجان و خشنودم کن و مرا با خودت... .<br><br> دنیا برای ضعیف نفسان، یک گرداب هلاکت است. اگر لحظه ای به خودمان واگذارده شویم، وای بر ما که دیگر نابودیمان حتمی است. خوشا آن کس که به یاری او، در این گرداب هلاک گردد.</font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><img class="irc_mi" src="http://cdn.wisgoon.com/?b=dlir-s3&amp;f=10531450086432064223.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای امیر حاج امینی" width="381" height="381"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"> ای حسین!<br><br> ای مظلوم کربلا!<br><br> ای شفیع لبیک گویان! ندای هل من ناصرت را من نیز لبیک گفتم (به خواست او) شفاعتم کن و مگذار در این گرداب هلاکت هلاک گردم و ای خدا... .<br><br> بسیار بد و ضعیفم و در مقابل گناه، یارای مقاومت ندارم؛ زیرا هنوز نشناختمت و حتی در راه شناختت نیز زحمت نکشیده ام؛ زیرا ضعیف و پایبند به این دنیایم و نمی توانم از خوشی ها و آسایش های محض و پوشالی این دنیا دل بکنم و در راه شناختت سختی کشم؛ سختی ای که پر از شیرینی و لذت است؛ ولی افسوس که این سختی و حلاوت نصیبم نمی گردد.<br><br> خالقا! تو را به خودت قسم، تو را به پیامبران و امامان زجر کشیده و معصومت قسم، بسیار عاشقم کن.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><img src="http://www.picturesanimations.com/f/flowerline/0-glitter71.gif" alt="0-glitter71.gif" border="0"></font></div><div align="center"><br><h4 align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066">شهید امیر حاج امینی</font></h4><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"> </font></b><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066">تاریخ تولد سال 1340 در متولد روستای علیشار از توابع زرند ساوه</font></b></div><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"> </font></b><p align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"> بیسیم چی لشگر ۲۷ محمد رسول الله</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"> </font></b><p align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066">تاریخ شهادت ۱۰ اسفند ماه ۱۳۶۵&nbsp;</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"> </font></b><p align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"> محل شهادت کربلای شلمچه</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"> </font></b><p align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066">مزار قطعه۲۹ گلزار شهدا تهران</font></b></p><p align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"><br></font></b></p><p align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"><br></font></b></p><p align="right"><font size="3" color="#006600"><b><font face="Mihan-IransansLight">ختم صلوات هدیه به شهید امیر حاج امینی:</font></b></font></p><p align="right"><font><font color="#000066" face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>1</b></font><font color="#000099" style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small; font-weight: bold;">- خادمة الزهرا سلام اللله علیها&nbsp;&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp; 100 صلوات</font></font><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small; font-weight: bold;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#000066">2- وحید&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp; &nbsp; 59 صلوات</span></font></p><p align="right"><font color="#000066" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">3-دوستانه &nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp;&nbsp;100 صلوات و 70 حمد+200صلوات دیگر</span></p><p align="right"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(0, 0, 102);">4- نیایش</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">100 صلوات</span></p><p align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">5-بهانه ای برای دیدنت</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;صلوات</span></p><p align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">6-حریم</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">200صلوات</span></p><p align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">7-ایثار و اخلاص هنر مردان خداست</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">2000 صلوات</span></p><p align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">8-بچه سید</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;200 صلوات و زیارت عاشورا</span></p><p align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">9-کودک درون من اکتیو تشریف داره</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">100 صلوات</span></p><p align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">10-زائر حرم</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">100 صلوات&nbsp;</span></p><p align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">11-زهرا</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">100 صلوات&nbsp;</span></p><p align="right"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"><font color="#000099"><br></font></font></b></p><p align="right"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"><font color="#000099"><br></font></font></b></p><p align="right"><br><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#000066"><font color="#000099"><img src="http://s3.picofile.com/file/7950172789/animated_photoaksgif_mihanblog_com_%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9animal_butterfly_buttrfly_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_84.gif" alt="" width="225" vspace="0" hspace="0" height="225" border="0" align="bottom"></font></font></b></p></div> text/html 2017-10-10T06:37:20+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها حتی بعد از شهادتش ... http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/53 <div align="center"><br><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/25053201904784017111.gif" style="width: 211px; height: 194px;" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکی از فرماندهان ارتش سوریه خیلی پیگیری کرد که سردار همدانی یک روز نهار به منزل ایشان برود. ایشان تقریبا نفر سوم ارتش سوریه و یک نفر علوی به شمار می آمد. اما نه مثل ما شیعیان که خیلی به حجاب و بعضی موضوعات مکلف و مقید باشد. دیگر ایشان وقتی خیلی اصرار کرد، سردار همدانی پذیرفتند یک روز به منزل این افسر ارشد سوریه بروند. آن افسر ارشد به سردار همدانی گفت: ابو وهب همه چیز بر اساس شیعه در منزل ما در حال تنظیم شدن است. شما مطمین باشید همه ی ظروف را عوض کرده ادیم، همه ی فرش ها پاک است، همه ی موارد آنطور که شما می خواهید است. کل طایفه ی من حجابش براساس شیعه است. آن روزی که سردار همدانی به منزل این افسر ارشد سوریه رفتند، تمام کوچه حول محور این منزل به احترام اینکه سردار همدانی می خواهد به منزل این آقا برود، تمام، حجاب برتر، حجاب شیعه و چادرهای عربی به سرشان کرده بودند. تمام مردم آنجا به احترام سردار همدانی، جلوی در و دست به سینه ایستاده بودند. <br></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://resistart.ir/static/media/uploads/posts2/poster_hamedani.jpg" alt="" hspace="0" height="242" border="0" align="bottom" width="392" vspace="0"></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سردار همدانی وقتی وارد منزل این این افسر ارتش سوریه شد، نگاه که کرد دید اصلا مثل اینکه فضا، فضای خانه ی خودش است. کسانی که در آن منزل بودند همه حجاب داشتند. نوع مبلمان و چیدمان منزلشان، نوع خوراکشان، خانم این خانه رفته و پیگیری کرده بود که نوع پختن یک خورشت قرمه سبزی را یاد بگیرد. اینقدر نسبت به سردار همدانی ارادت داشتند تا اینکه بعد از شهادت سردار تمام آن منطقه به احترام سردار همدانی و کارهایی که در سوریه کرده بود، دیگر حجاب برتر را انتخاب کردند و رهایش هم نکردند. </font><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><br></font></div><div align="justify"><br><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><img src="http://askdin.com/gallery/images//594/1_32149174189493695910.gif" alt="@@ تصاویر متحرک از ذکر صلوات @@" title="1 32149174189493695910" border="0"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" color="#009900"><font size="3">ختم صلوات هدیه به شهید حسین همدانی:</font></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" color="#009900" size="1"><font color="#3333FF">1- خادمة الزهرا سلام الله علیها&nbsp;&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;&nbsp; 100 صلوات</font></font><br><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"></font></div><div align="right"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="1">2-نیایش. &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">&nbsp;صلوات</span></div><div align="right"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="1">3-دوستانه. &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">&nbsp;&nbsp; 100 صلوات</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">4- زائر حرم</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">&nbsp;14 صلوات</span></div></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><br></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-IransansLight" color="#000099" size="3"><img style="width: 265px; height: 147px;" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/mazhabi/107.gif" alt="http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها" hspace="0" height="147" border="0" width="265"></font></div> text/html 2017-10-06T10:26:47+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها نماز سید http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/52 <div align="center"><br></div><div align="center"><img style="font-size: 9pt;" title="كلمة الله الرحمن الرحیم متحركة" src="http://www.mezan.net/forum/salam/1.gif" alt="كلمة الله الرحمن الرحیم متحركة" border="0"></div><div align="center"><br></div><br><br><br><br><div align="center"><font color="#660000"><br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000">به نماز سید كه نگاه می‌كردم، <br> ملائك را می‌دیدم كه در صفوف زیبای خویش او را به نظاره نشسته‌اند. <br> رو به قبله ایستادم. اما دلم هنوز در پی تعلقات بود. <br> گفتم: «نمی‌دانم‏, چرا من همیشه هنگام اقامه نماز حواسم پرت است.» <br> به چشمانم خیره شد. <br> «مواظب باش! كسی كه سرنماز حواسش جمع نباشد، در زندگی نیز حواسش اصلاً جمع نخواهد شد.» <br> </font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><img src="http://old.aviny.com/Album/defa-moghadas/Shakhes/aviny/High-Quality/thumbnail/Aviny.com-(04).jpg" alt="تصاویر با کیفیت شهید آوینی-aviny - avini wallpaper - aviny back ground - aviny high quality images" border="1"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"> گفت و رفت. <br> اما من مدتها در فكر ارتباط میان نماز و زندگی بودم. <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000">سید می گفت : «نماز مهمترین چیز است، نمازت را با توجه بخوان» <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"> بار دیگر خواندم, اما نماز سید مرتضی چیز دیگری بود. <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><img class="alignnone" title="عكس متحرك از گل و دسته گلهای زیبا" src="http://www.jazzaab.net/upload/4/0.053914001341925156_jazzaab_ir.gif" alt="0.053914001341925156 jazzaab ir عكس متحرك از گل و دسته گلهای زیبا" width="195" height="163"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font color="#006600"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">ختم صلوات هدیه به شهید سید مرتضی آوینی:</font></font></font></div><div align="right"><font color="#000099"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">1- خادمة الزهرا سلام الله علیها&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;&nbsp; 100 صلوات</font></font></font></div><div align="right"><font color="#000099"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">2-دوستانه &nbsp;</font></font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;100صلوات</span></div><div align="right"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(0, 0, 153);">3- ایثار و اخلاص هنر مردان خداست</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp; &nbsp; 2000صلوات</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">4-کودک درون من اکتیو تشریف داره</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;صلوات</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">5-بهانه ای برای دیدنت</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">14 صلوات</span></div><div align="right"><font color="#000099"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></div><div align="right"><font color="#000099"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></div><div align="right"><font color="#000099"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></div><div align="right"><br><font color="#000099"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://gifportal.ru/data/smiles/cveta-685.gif" alt="" border="0"></font></font></font></div><div align="right"><font color="#000099"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"></font></font></font><br></div> text/html 2017-10-05T03:52:04+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها ختم صلوات هدیه به شهید محسن حججی http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/51 <div align="center"><br></div><div align="center"><img alt="موسوعة فواصل البسملة لمنتدیات فاطمة" src="http://www.noorfatema.org/up/uploads/13327772551.gif" style="max-width: 700px; cursor: pointer; width: 406px; height: 162px;" title="موسوعة فواصل البسملة لمنتدیات فاطمة" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#993399"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#993399" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#993399" size="3"><span lang="FA">اگر ما نمی‌رفتیم به حرم حضرت زینب(س) جسارت می‌شد. یا خدای ناکرده همان خرابه‌های شام برای حضرت رقیه(س) دوباره اتفاق می‌افتاد. <br></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#993399" size="3"><br><span lang="FA"><span lang="FA">من خیلی دلم می‌خواهد در این راه روسفید و شهید شوم. خیلی دلم می‌خواهد که یک بار قبل از ظهور امام زمان(عج) و یک بار بعد از ظهور ایشان شهید شوم. <br></span></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#993399" size="3"><span lang="FA"><span lang="FA">پیش خودم می‌گویم این زرنگی است. دو بار برای اسلام شهید شدی. ان‌شاالله که بتوانم به این آرزو برسم، اما باز هم راضی هستم به رضای خدا.</span></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#993399" size="3"><span lang="FA">جامعه هر روز سخت‌تر می‌شود. گناه هر روز پیشرفت می‌کند. پاک بودن در این جامعه خیلی سخت‌تر از زمان قبل است.&nbsp;</span></font></div><div align="center"><font color="#993399"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></font></div><div align="center"><font color="#993399"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></font></div><div align="center"><font color="#993399"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA"><img src="http://s9.picofile.com/file/8308232984/6820936_654.jpg" alt="" hspace="0" height="319" border="0" align="bottom" width="417" vspace="0"></span></font></font></div><div align="center"><font color="#993399"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></font></div><div align="center"><font color="#993399"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></font></div><div align="center"><font color="#993399"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA">هر چه به ظهور امام زمان(عج) نزدیک می‌شویم، گناه و خطا بیشتر و شیطان قوی‌تر می‌شود.</span></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA"></span><span lang="FA">بعضی وقت‌ها دل کندن از یکسری چیزهای خوب باعث می‌شود که یکسری چیزهای بهتر به دست آید. </span><span lang="FA">مراقب خودتان باشید و سعی کنید طوری زندگی کنید که خدا عاشق‌تان شود.</span></font></font></div><div align="center"><font color="#993399"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></font></div><div align="center"><br><font color="#993399"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA"><img src="http://jazzaab.ir/upload/4/0.400649001341925159_jazzaab_ir.gif"></span></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#33CC00" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" color="#33CC00" size="3"><span lang="FA"><font size="2">ختم صلوات هدیه به روح مطهر شهید محسن حججی:</font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF" size="3"><span lang="FA"><font size="2">خادمة الزهرا سلام الله علیها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF" size="3"><span lang="FA"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;&nbsp; 100 صلوات</font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF" size="3"><span lang="FA"><font size="2">بهانه ای برای دیدنت</font></span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;14 صلوات</span></div><div align="right"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans;">دوستانه.</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;&nbsp; 1000 صلوات</span></div><div align="right"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">زائر حرم&nbsp;&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> 100 صلوات<br></span></div><div align="right"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">زهرا</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">100 صلوات</span></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><img src="http://www.picturesanimations.com/b/butterfly/1099206icx42d8zqn.gif" alt="1099206icx42d8zqn.gif" border="0"></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><span lang="FA"></span> text/html 2017-10-04T03:59:05+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها شهید مظلوم کربلا، اباعبدلله علیه السلام http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/50 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="BnWySZdU6QjLYM:" alt="نتیجه تصویری برای شکلک های متحرک مزهبی" style="width:310px;height:163px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhQSExIVFhMXFhoaGRgXGBoeIBkaHRcbHh8aGBgdHSggGRslHRcaIzEjJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lICYtLS8tNS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKMBNgMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABgcDBAUCAQj/xAA+EAABBAAEBAQEAwcCBgMBAAABAAIDEQQSITEFBkFRBxMiYRQycYFCkaEVI1KxwdHwYvEkM0OCouFTcsIW/8QAGwEBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAIDBAEFBgf/xAA0EQACAgEDAgUCAwgCAwAAAAAAAQIRAwQSITFBBRMiUWFx8BSBwQYyQpGhseHxI9EVM2L/2gAMAwEAAhEDEQA/ALm4lxOLDtzyvawbCzuewHUqMpKKtl2HBkzS241ZEMd4kYWHEGJ0cuhAc6h6b/03egWeWqhGVUevi8Cz5cPmKS+F7kyw+KjewSseHMcLDgdCPZaU01aPFyQljk4zVNdTgcyc64bCnJZkm0qNmu/c9PoqsmaMOpZpdNl1U3DCrrq3wl9WRnG+LLWy5WYZxjBol7srt9abXbus8tbT4R9Hi/Zlyx3LIr7UrX8yZ8tczYfHMLonGx8zHaOH26j3C04ssci4PD1vh+bSS25OnZrozruBrt/ndWmLg+RPvS7IQNGRDgQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQGJzrNA7f5uuEq4s9i9OvcrpzgifNfPuHwZMYBlmr5W7DTTM7p9tVmy6mMOOrPY8P8ABc2qW9vbH3f6I4eA8Vmua7PhX5xr6DmGWxdmrHX20CrhrE+qNmr/AGcyY/8A0zUvh8cky4HzHhsUzNFJdEAg6EE9x/VaoZIyVo+byKWObhkVSXVP7/qZOYOOQ4KIyzOr+Fo3cezQmTJGCtmnSaTLqp7Ma+vx9TgcC8QcJPncWyRBtZi6iAD1JB0FqnHqYyt9Dfq/Bc+FximpX0rqS+CZr2h7HBzSLBBsEexWhOzyJRcXUlTK48aoWmPDkvyuDy0AtOX1AWS7ZtUsurjaTPe/Z/UrHlnjrlq/5f7KOdO98pGY2DRIOhA9+uypcFGNs9HHqcmfPtjaS9uCX4DmnER4V2FDv3TnXR3GtkA9ATr/ALqqGaUFt7GnxTwbD4hBytxm1V/PazmSY12awafmD8/UV7/r9lCU3J2aNB4fi0OnWni+z3X392/7I0MTxQOeXG3km3SOOhJ9+ql5Uny+vt3D1+CD2Y43FV6m6j9F/g3uHcTfE4SQyFjqIzMd07WoLdF8cGyTwaiFNKSf5ol3KfiBiIJR58j5YX0HBxJLf9TT/TqrsWonGXq5R5ev8G0+bFeFKMl09n8MvBjhpXUbr1D4Zo9ocCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIDyHi6vVcs5Z6XToQBAEAQBAEBy+YuLNwuHkxDgSGdB1JNAfSyoZJqEXJmnSaeWozRxR7lHcS53xssjpPiJGWdGscQ1o7Af1Xlyz5JO7Pu8XhWixQUdib933I1isYBbnOGYmzmdqT9VCMHJmnNqcWGPLS+G6GB4mRma1zo3OblIvR7T0vqCpOMo8rlFGPUYc8lGa2zTtJ9H7NPobmGx7m6s9JoA1pZHU+67DI4cHm+LeB4vE9mRycZRfL+L6fl2NnmvmLEY4h0rrLW00N0A2s13JH6LryvJJORuhocekwyx4bt9+/wRzhk7i5zC6qBJzGs1e/U9lZkgttoxaLVz87y5L8/wBbP0t4fRNbgMOGvLxluy0t3JJAB6AnfqtuCNQSPl/Ec6z6mc0q5r+XH6GTj/EMI1r2Yr1MG4dG5wB6UctX91KTj3MP4pYXabTXtZ+f+aWYOGbNhXudE/8AC9uUsN7f6hSw5MV/un0/hXjWPJfmRp8duvz98HNw0+Z4aNcxrfr9ToFQ8bo+gx6yG/rwbXE3REMDWua4AtkJN5nX+GtgurjocyXNtzfpfC47exz/ACBkDS2x7Lu57rRV+Hg8KxyVpe33/I8YXD5DQsD3Usk9ytlOk0zwy2xuvn/HB14PKySZy/zABkqquxebrsqVVOz0pue6KjVdy+uSeP4aTDYeIYhrpmwxhzSTmzZBY13Ng7dl6uKScUfnOsyQ/FZIJ9JP+5KFaUhAEAQBAEAQBAEAQBAEB5e6ha43RxuiK8Z5nEb8jT6hv2+i8zU6+OOWxdTzNT4hHHLauv8AQ6+D4w18AkNNNai/5LZjzqWPe+DXj1Cnj3vghHE+ZXue5zTlDbykdK7/AJLw8+vlKfp7dDws/iE5T9PboS/kzjZxmGEpGocWk966+y9zS5JTxKUup7ukyyyYlKfU7q0GkIAgCAID45wAs7ICr/Fvj2Gmw8cMWIa54naXtYb9OR167EWWrJqpJxpe57X7OZIT1UlFptR/VFWY8RZ3eSXZL9JfV/p0WF0nx0PsYb5Y/XW74OOcIHOLngu9h/U7q5ZKVRPKloo5cu/Km69unzfejPLEDlvQN/wKCk1fya8mGMtt8KP2jqQujMQDWnzQXOe4uGUt6AA9VCStcdTRiyPHJym1tfx3OWMa0WSp+U3wjP8Aj8cU5SZNfDpnDGvbPi3FzyfRH5ZLWjoXHqfstOOEV+8fKeJ+NJTcMaaXvX9mXjwzFxyA+WTlAGmRzQB0qwFrTXY8hZYz6fqUxzH4h4588nkyZIw4hrCxuw/iDgTfdefLUycuvB9ri8FwRwLdFOVc2yDAuc4uebskkECrJs1SqnKzfpsHlcdvZpf0Y8hlhzfS4bEf5qkck4/I1Ph2m1EHGSq/bg9BhAvISDubuzfTsrnBTVrhnyUPFc/hmslp9Q92Pp8pPo/djyAddf1/ULO5OPDPssMMWoismKVx7UzIWjQKKds0yioxok/K/Kr5Z3Mexj2s0c0StGpbYqiC7cbd1px4ZOXqXB874j4zjxYa08vW/o697stTkvk+PB294a6c3R3yN/haT+p6rdCG0+Jw4Nrc5ctvklysLwgCAIAgCAIAgPhKA0+E4nzY/Muw5zq+gNf0VeKW6O4rxS3R3G6rCwICN86cZfho2uETntN25oJDe11/miyarJkivRG/0Mery5IJbI3+hVmJ4uwtMpdd2fqf7r5t45znT6s+ZeOc589WdXDcB4i7CtxLTmDhfkbOydCO5rWl6v8A49+XcWz1f/HyeK4tkflxr5iMPE1xme7Llo2LOtjpX9Fiw6SXmcoxYdJJ5OS7+W+ENwmHjgb+Eanu7qfzX0kIKEUj6fHBQioo6amTCAIAgCAICveYeQIpJvPiYwxG88QJb6v4mmxXcjTZUTxKRDD5ml1Cz4XT+/cqnifA5YnS5gweVRcBI00HE1RB9R0WCWKUbs/QdN4lptSo7Jep9u69zmuYHD/P5qlSaPUlijNGPyw3oTrp1VsU5vg8zXarT+H49+Z89l3b++56dG4G6LSep/hPa+qulWOPB8z4dLP41mnLPKscWuFx9Ff/AH+R4jw7G7NH31Wdzk+rPscenwY/3Io2OF4/EYeUSwPp9ED0tIAO9AhWRybenBh1GiWZ+r1fyS/7LI5J8RZw97cW50rcttLGWQbA/CNqV2LUyupGDxDwXHsTw0n354/r3PviNyxiocS/G4Zmdj2nMGtDi0kUSW9Qd7ClmxSjLdEo8P1uHLgWDM6a6foVVhoXvc0CydvqSeyzNrse5jhkbTlfC5b4JriOUMVhYDLNDHUtMFm3Rkm7AGl0CprBNLk8vXftBpMC3xcnXZcJ/DvscvHcGdCGuJ0cLAsE79hsrkqSR+da7VT1WeWaapydmLDBt3lBB3BFa7fn7rkop9Rp9dqdNfkZHG/Yx81ytMzSyNsbPLaAG7EgU51dyVJRinaRszeLavUQ2zyOu/J54VH5gstIcwintG2ulkbG6pGeXK07RcvhtzK6drsPM/NKzVpcKLme/cg/pSvxyvhno6PPvW2XUnCtNwQBAEAQBAEBy+JYs+dDC3d5JdXRoH91TOfrjFfX8imc/XGC+v5HjmriHkYWWTqGGvyTPPbBnNRPZjbM3LsOTCwN1/5bd+5Fn+anjjtgl8E8UdsEvg6KmWBAfHNB0OoQEUxvh7gpMQ2fJlo25gNNce5CpeCDluKHp4OW6iVtaAKGwVxea7OHwiQyiNgkP4g0X+a5tV2c2q7NldOhAEAQHmR4aCTsFxuuTjdKzV4bizK3PVNO3uLOqjCW5WRxy3R3G4pkyo/ETmN2Ildho5CIWWH5b9butkfhG35rPknbpHk6vUNy2xfCK04oMh8sNLQNTbaJPv2CgkU47i7tpnW4FIz4aQPia5xkBa924AGrfpdEqDhDpR6T8c10IKEcsv59jVeB2AJ7DYLqVcI83Pny55b8snJ+7NtvBXCPztCL2zA7a0RuozhuR6ng3i78OyOUo3GSp11Xyje4/wAn4pkfxfksbC9ofUZ0Y0gVodeqqnhnH1VwfoOi8T02dLHGT3NfxcX/AJItwkzNmj8oOdIHHKA3NmvpX3XE+bRPLjajtytpK7+V9exd/hdytLhWSTYhoEsv4dLa271rSydaC24MTjbl1Z854troZnHHifpiTt7QQQRYOhC0HjptO0cXAcs4XDO8yCBjXXqasj2be26qjihF3FGzNr8+eO3JNtffU0efMK9+EL9P3TxJVakAEV9fVf2XciuJ5OuheJ12KxOCLvU4anb291mo8Ojnsw+V5aKdYv7jdDrZ9n4JJiqZEzM9mZ+W6JZWoHcqUU30LcKbbUTRwWImjY+DVoe71NcNQfe9R0XCTlJeklPAJ34bGQuJvK4NeBRNOFaHrqQfspRe2Qwt4sqsutaj3QgCAIAgCA+E1qgIlwrEedxOU3pFCAB7vddj7N/VZMT3ZZMx4nuzSfskjT8SpS4Qwj/qTRt3/wBVn9FHU8zjH5IavmcYfJOI20AOwAW03npAEAQBAfMwur1QH1AEAQBAEBHOeuLDD4SZ1+rJp9ToFm1OTbCl1MuqybYOup0eXI8uFgBN1E3+SvgqikX41UUkZeNYzyYJZaJysJoLsnSsZJ7IORRMkUpje7MLaQ5x0G57dddaWOjwIxbuRoTQYnHzhrWl8jgBoKAFaF3YX3UlbZfHdkl8m9h8GYwIiASy2ntmvVcZnn+8zzg8Jnc52l7AHqP91wHQbhnNoMGjzlA9zp/Vdo5Vlz4LDuiijiNENjaywNyBV120Wvoj6THFKKRqYTlfCMlGIEDGzDq3YHuBsCoLFBPdXJtn4hqJY/Kc24naVhiCAwRxOBBLia/X+y5RNtV0PmKcAyQyV5Yab0vStdOqEWk1RTGDx4kdOImudh45KD+mWxV9u1LKnfToeZrfD8mlavmL9u3wzLxxv7xjsjWCvwdbG+iSMea911X0JR4b4EmWScjQNyh3cncV9K/NWYlzZq0EPU5Ej41yvhsS4vmjbelOaKd7W4dN/wBFY4p9T0cmDHkXK5OIfDpjJRJFMQA4ODXC9jdXaj5XPBjehW64snStN4QBAEAQBAaXGZ8kL3eyryy2wbK8stsGyE+GsmfF8Qed80bR9AHLNo+dzMmi53M98xO8ziuDj6CQurf5WH+64+dQhL1alfBYC3G8IAgCA+E0gOBy9jPPnxL7Pof5YHTQXf11VGF7m5fJnwvc5S/IkCvNAQBAEAQFW+JsjpZo8M06ySxgD8l5+X1ZlE83P686iWdBHla1vYAfkF6B6RrcZwRngkhDspe2rq696XJK1RDJDfBx9yJYTw4w7cxmkfIK2GlflqVWsSXUyY9BFfvO/wChKOC8GiwwLYo2Maf4Rqfdx6lTSo2xhCCqKorHmjBeRiZRVBzswrqDrftrf5LPNVI8PU49mRmHhzMmHNsadfm/F7Adf9yuLoI/+t8G3ytj2DiTYcS0tc1oMYcPmeTQ07AdVKH71M9PS+HZNn4ifTsu/wBS2W3ZvbotJr4MUcTgdXE/1+3RcJNp9jOukAgCAxSW1hytzEAkNvc9rO1oduyIeHuIkmZimy4XyoziJNHButn1NLRvR0vqq4W1yi/UwxqkpbuOSL8wcNLcb8HDDLTxmbY9IqrIfdZdeu1fRVSj6qR5eXwyTg8kGq9r5LH4TwtsUMcbbGUa9MzjuSr1GlRrwwWKO06UTMoAsmupUiTduz2hwIAgCAIAgCA4/NcuXDu9yAVn1TrGzPqnWNkN8HWWcbLfzSgflm6/dV6ONQKdDGoNnvDT5uNx/wD0m/ooYXedkMLvUMsdbz0QgPJeB1C5aOWj6CunTj80cS8iIu9ifyCo1GTZEz6nJsicXwoBOCMrjZkle/8ANyaZVjRzSxrGiZq80hAEAQHwupAV1g8O3G8ZdKPVFhRqehlI0H1aseOKllczDjgp5nPsWMthuCAIDFPFmrU6dOh+q40SjKiNc6cBM8LcgLpWbd3Nuy2/5fRQnG0ZdXg85XHqcLw2wrJy+Z8Mlxuyt8xtNBBINX8zhV30sdVDFHuzq8P8hpzab7V2OliMdMOMtZ8IS3yKEnp+UvGZ5cdRWgrc2p29/Q9BRh5N7+b6EzLdQeysM9npDgQBAeZASDRo90Orqa7w7KQHhr3Aht60a3rquEnz0Ix4dRYkDFGeZsg+IkADQdHA+o2ddeyjBS7st1Esbry41wY+I/HftiDL5Ig8qTXqWWzMCN811qNP1R7t3wI+T5TtPd9/f8iXR5w5xc5uXppspclT2tKlyZ10gEAQBAEAQBAEBGufpsmFJ6X/AEWTWOsZj1rrGcrwkw/l8O8w/wDUe9/2tWYFtxonpo7cSsj0OJ8ri2GeT6XWwk/6v9liwTrNXuYsM9uf6ltONC+i9Q9YgPH/ABIiisMilcLIDyxwbp1utljyaiVemJhyaqVemLI3JzpPJqMtLzJ6zLfKPMnrct8o6PIPM80mOOHsujcwuI3DCOo7brboZzk3fQ26DJOUnfQ6vi5iC3DgN3d6QO5doFbq03SLdbb2ok/KnDvh8HBDVFsbQfrWv6rXFUkjbBVFI6ykSNXFY5kYslQlNR6kJZFHqesPjY3i2uBC7GcZK0xGcZK0zjcwc14fCj1yAHtuT9lRl1EYFOXUxhwQHiHOeL4jJ8Nw+NwDjTpa2HU2dAKVO7JldLhGffkzOlwiyOV+Ax4KBsLLJ3e47vcdyVthBRVI3Y4KEaR11ImEAQHwlAasjZv3mVzNjksbGtL9lzkm9tIjPhr8X5MoxPlUJpaLDqXeY7MT0AvQDfRRhu/iLNQ8La8pUjHiIMX+2GluIZ5PkXkLdQwPFtq9ya9RvZcalu68HVLF5NbfVfX7/t+ZLaLtWu0J9v8ACplXC4aNhdIBAEAQGDGtZkfnOVuV1uusorU3006odTIR4W4fCs+K8md0r/PcDmffoHyO00NjqqsW2vSatVLK3HzFXHH3+nYcTwbP21h3nGvHokIjzDRwyDy77OBBy76e660t/Xk5GUlgcdvF9Saumt2UsvX/AA12U7KVGldmyulYQBAEAQHwOB2QH1AEBA/F7EFuEawfM92UDuToser52x+TDreVGPuyR8PwIw+CZFtkiAP1rX9VolxA0y4gU5xWQPe0g9iD2I2K8CUvVaPnZy9VotPlTmds0bWTemUAAno73H1Xr6fUqSSl1Pa02qU4pT6nflihe0tLWOaRRFCqWq0zXaZTfOGAhgkcyDY2coPy3sF4WphGM+D5/VQhHJwSnwu4LFhYX4mSRpmkFuPRjR+G+/depp3CMLs9bTeXGFpnnDzftjHtc0H4LCnNm6SydAO4C7H/AJZ7n0XQR/5Z7uy6FjrUbCGc0c3PbJ8Jg4jPiaFgfKy+rz0CzzySb2wM2TLJvbAgfMMHGoz5k8bntP8A8NkN+w1WTNp8j5tmPNpsr5tmhw3jHFJz5WGikBP4i0ivqTso4sOTpZDFhy9LJjwfwpa+pcfM+aU6loNN+ndbIaaK6m6GliupYXDeGw4dgZDG1jR0aFoSS6GlJLhG2unQgCAIDzINDpem3dDq6mo+XOx7TcYyG3AgZdO/QhcuyUo0RPwrwjWQyluKdNcsgAJGjRI4B1bkuNnNt06KGNJJ07L9VKUpJyjt4NTE4fB/txrviXtl8sWwSaGTNTWG9difSFx7d/ySUsv4eq9P3/q/yLDaK0CtMZ9QBAEAJQGpiZhlc4DOA0ksAsvFHQfVcJ1XUh3hZi4njFtjwroQMQ82WkA2by6gG29uihjd9qLdRBxq5XwaXFMRgf27ADATPkcHEMPz23I89wBYzf20NreSjHJ5DafF9Pv7/kWQVYZT6gCAIAgOXzLxUYaB0lW75WNG7nHQAfdVZp7I2uvYqzZNkbXXsZeB4MxQsY4kvq3k9XHV36kqWOG2NEscNkaN9TJhAQvmeH4niGDgr0RkzO/7dgfv/JZZ+rMl7cmSfrzxXtyTJ7bBC1GsoHizDHNJEbBje4a9r0P5L5zLBwk0z5jLHbJxZjw2OkjNtdShGTXQjGbj0N2fmnE5SDLTfZWrPllwmXLPllwmR13F3ONtje8k7gE2fyVi003yya0s5csk3AuVuI8RIbKX4fC9bFE+zW/3W3Fpn3NuHSvuXNwbhcWFhZBE3Kxgof3Put6VKj0kklSPnGMX5cZP+V1UMs9sSvLPbGyJ+HHFIT5sRoYh0r3knd7S7Qg9aFCvZZtJmi1t7mbR54yWzuTohbTceWsA2ACA9IDBi8SI2lx6C1GUlFEZSUVZh4dxSKcXG8Gtx1H1CjjyxmuGRx5YzXpZuqwsCAIAgNfHlgieXtzMykuAF2K1FddEOrqQbwhnwbop/h4ix/mvzW06NL3ZGl3cD8PT7qvG1zRp1Ucikt7vj7++/UYrGxftxjTg3mQQ5RJk7vH7y6rKBpZKOXrqjig/J3bvyJ3HIBoTbuv1UyhrujMukQgCAIDVma5oPlMGYg1egutL7C+y4Tu1yyKeGzsYRiviWxtb8RJQabIffr1/hvUdVGG7uTy+Xx5dmPiONxY4zAxuGaYhFIM5cNYyWW66sOadMvv7pzu+Alj8tu3u9u3399yYTxB5bYJGpsH/AC7UmrIRk4pmyukAgCAICGTSHG8TbGP+ThBnd2MjtGj7alZl/wAmW+y/uZV/yZb7R/uTNaTUEB5kfQJOwFrjdI43SKz4lzCYMXDiQC4U5r2g6lpdd/ULzPxG3JuPKeo2ZN/X3LC4ZxOLEMD4nhw/UexHQr0YZIzVxPTx5IzVxZBPEvk2WZ3xeFGaWgHx/wAQHUHus+o0yycmbU6VZOV1KyfBjQcpwcubasp3/JYfwTswfgpWd/gHh1jMW5r8UPJgsEt/E4dgOn1K1YtKo8mrFpNvLLlwmEw+GiZG1rGMaAANNFtuMVybrjFcm+0gixspEzxPO1gLnuDWjUkmlxyS5ZxySVsqTnLxAhnLoYH2Lou+/ReZqcspL0rg8rVZpTVRXBDOHulnxeGggJzmRpsH5QDZN/S1XpcTbtlWkwtyTZ+kWCgBuvYPbPqA8SyBrS47AWVxulZxulZVHPnMRefLY4i9TR/ILyNTmcuEeLqs7lwiH4fmGaCeJ0VumzAAfxWaojqFDTKbluRXplNy3I/QWAke6NjpGhryBmaDdHta9pHvK65NhdOhAeZYw4EHYodTp2jWtzIjkZ6wDla5251oZvdcXQlLmVkV8MMViXwzCeARgTy0QRq4yOzAADZu1+3sowvuTzLGmtjb+v3/AKPE7sd+2mU2IweQaOaiI84zaVq8ur2T1bvgLy/L/wDomUDbp5bTlJFcnXCfBmXSIQBAEBr4uMlrxnyNLCLGhbp8wPSkO8UQvwswuQYv/izO74h4LdKFHR4aBoXCiT1UMaSXDsu1Em2rjtPHFcBiDxrDkYwCMxSO8sj8ILA6Oroh2976H2XGvV1OxnFYmtvN9SdhwBDQDVfYeysKOvJkQ4EAQGjxvHtggklcaDWk/oq8s9kWyvLPZBsj/hngS3C+e/8A5mJcZXH2Pyj7BRwQ2wIaeG2CvqS5XF4QHK5pxPl4SZ/ZhVWd1jZTqHWKTKO4jxHzHhzTpS8STPBk7Zl5U5gfhsfEW/LIcr2jqD1+q1aNtSs2aLiVn6BXrHsHykByOP8AHY8Mwucdv8oKjNmUEUZs6xoqnjXOk0zjloM7LysmolI8jJqZTZscH57dh2U7OWjpdgfS9lPFqJR4RPDqZR4R64XPiuYJsri6LARH10dZD/DfX+i3QjKbuRuxxlkdzJvxHw54bNGI/h2sIFB7NHD79futDxx9jS8UfY8cl+H+H4c98jXOkkdoHPq2t7BI41EQxqJMFMsCA1uJYITRvicSA5pFtNEWOijKKkqZGUVJUykua+Qsbgrljd8TB/5tHuOo9wsOXRquDz8uiXY63hFyi98n7QxDKqxC1w17Z66eyvwYlFGjT4VFWXAtJqCAIAgNXEsMkbgDkdRDXED0miA4ArnUl+6RDwqwkzIZTJifOb50gAA0BEjrff8AqOtDT9VGCa6uy3UTjJpxjt4NbFYIHjrHfGuH7mzHY0pwAjGnpa7cjc0uNLd1OqT8lrbx70T+MHWzeumnRWFDrse0OBAEBhxGIyZdCbNaDb3JXG6JRjuNXFTtfHIXg+W0OztLbzMym6rfTt9EuzrjtIT4RS4I/F/DRlrvOccxDqMZPoAcdq2IUMddi7UrJa3tP6GvxePh37egL5Hebld6czsom9GX07i2/wDboE9O/wCTq83yOP3f9f4LHiw+VznZnG+hOgU6KHO0lRnXSAQBAV94tYwmOLCNJzTyMZp2c4A/oVlzvdKMDJqHulGBPMLAI2NY3ZrQB9AKWo1mVAEBixWHbIx0bwHMcCHA9QVxq+DjSaplH84+G+JwhdNhM00G5Z+Jg/8A0B+ayZdMmuDFl0qrgjPKcRxPEcMwWDms6bUq9Pj2uivTY9rP02F6B6Rx+aOPxYKB0srg3t3J9h1VWXJsXyVZcmxfJTmNZxbijjLDhnNgF5Q8ht6++5KyPTvJzIxvTyycyIpisa6FxjnjcyRu7SFnlpWmZZaSSZ0uX+WcZxOQMYx0cH4pHCgPp/EVow6ZI04NLTs/QfAODRYOBkELaY0fcnq49yVvSpUeilSo6K6dCAIAgCA+EWgDWgaAUEB9QBAEAQHPxuGjDJnSvd5bmuz2TQbWtVrsuUTc7SVEK8HWYIRT/DPc53mPsOcTUed2Sh+EEd9btQx7eaLtT5trzPbj7+prYubh/wC32gxETZALLXU6Yu9LwNjQv1bbI63BLJ5PVV7d/v8A2WGcSWHKQ5xAu6oE9h06fbS91OyrZfKM8EuZodRFjYij9wuohJU6MiHAgPjmgijsgRzcS+enGHI4VbB0JA+VzulnqP7qPPYu9FerqRjwtxmIkbivNwwib8RIQdAS8n1Nyjo06X1XIX3GaME1sdmnxXiLm8dgaMA5x8tzTLW7SWnzA7am6jXXU9wlvd0CivLb3c+3398FjKZSEAQBAVPzTjQ7i2DzEZBiMuu15aH/AJUsMZXnZ58ZKWoZbC3HoBAEAQHxx77ICq+RuGRzcZxmKjaBFF6RW2d29fYfqs2HluRlwK25fJaq0mojvFOU4sTimYie5GxtHlxH5Q7q4jqVB405bmVvGnLcyQtaAKAoDoplhqYrhcEjs0kTHO7uaCVyjlI2o4w0UAAOwC6dPSAIAgCAIAgCAIAgCAIAgMGPlLY3uawyODSQwVbiB8ovTXZAQfwjxhkhn/4Mwfv5HFxbQc4vPo11JaKHbpvahB/Bdmik1UrPHEMbjBxtjGYVmUwFrZDRGTOC6Rx3BB0yje0blfB2KxbLk3fsTXD5ialII/ACADpvp+S6vkjKv4fzN1SKggCAEIDDPEfLc1jshykNdV5TWhrrSHW76kJ8LcJiWjFumxLZQcRIMoGzgfU/U2M3ZRimu5ZllGTW2NHjiUeP/bcGV8Ih8p5G5JizMztc2/muiHbfkUp7rClDZVc+5NZJWRaa24k0LPuT7LtpHFGU/wAjLhp2vaHtNg/7fzROyMouLpmVdImLEyZWOd2BP6LknSs5J0mygOccQ5787NHsmLx7ODrH6hePGdT3HiRnWRsunlDmFmNw7JWkB9APb1a7rY7WvVx5FNcHr4sqyLg7asLQgPjnAboCvfE3nX4aP4eD1YmX0saNxZqyP5LNknue1GTLk3PbEkPIfLwwODjiOsh9cjupe7U3/JXwjtVGmEdqokSkSCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgMGIxTWFoN266AF3W/+e643ROMHK2uxhkJkjMkJHmFhDC4Ggfdv1CLnkSTj6WRPwqZjBFP8S6It8+UDIbJf5js5d0AvYe19VyKa6kssoNrYqNfEYLF/t1pGLHlGHNky6iMPFx71qdcx7JT3dTqlHy628+5P3MBqxtt7KRVbPSHAgCAxTYhjKzODb2s9lxtIlGEpdEY+IeWYZM7qjLHZiDVNymyCNtOq6cp2V94PR4Jpxfw8r3yea68518q/QaGm3VQhtr0l+oeVteYYuNYXD/t2BxxjmvLHER56/ejKBGTWjXA3l9vfXjS3fJ2Ln5VV6b6/y/t+pYMOeT5gMmxBGt/59lJclctsenU3QFIqPqAxzx5muadiCFxq1Rxq1R+c+YxkxE8fVkrhv0uwvGnGpNHhThUmj3wDjJw787HFjupb1+o6hRTlF2jicou4lm8N5/tvrdHffUfotcdZL+I2Q1sq9Ruyc+QgavaPorPxaLPxqIZzT4p00tgFuOxPT3pQ82eToQ86eThcDwk5UmxEx4pjATrcQdu4189dhsFpxY9pqw4lEuZXmgIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIDxLGHCnCwh1NroczHPfke2R2Vpa7M9vpyMrU5jtQ+9hR5LahVoiHg3hYWRTmPEumJleKJ2YHuyvI6l2+br9lyFc0S1Dm2t6rj7/6NLFxcP8A/wCgafOeJcozNDjRmzDI13X5bNDRce3d8heb5Tr93/P/AGWfLK1otxAF1r3VllCi30EUgcA5pBB6hA006Z7Q4EBrYvDNPro5gNxuR1b7g9lxonCbXHYhHP8AzO/B5Y7+Hh8m2P8ALzh8moEBGzRSrnJxXCNWmxQyyfmS/r/X5+ncrPlTnvGRud8LhohGZs72tbRkL3VkB3OuwA0XN7XQnHT45brk+L5fC4++hNuIY/Bu47hs+DcZjF6vRZbIcpbI4dQ2iM3f6Kd+roZlF+Val36d/v8Av+RaZlGYN6kX/hUymnVntDgQBAUt41cuyRSjHxNuNwDZQB8rhs4+xGn2WXNhT5MefCm7K2hx7HdaWKWKSMUsUkeziWD8QUdkvYjsfsamI4iNmAknQf8ApXQwPuXQwN8yLC8PPCyTEubicc0ti3bGfmfr+P8Ahbpt1W2GOjdDFResUYaA1oAaBQA6AK4vPaAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgNLHzRmGUvYZIw12ZmW8wA1aGn5r2pcJNNMqfk7mCPD8Oxk2BwR81sz81t+UOccoedzkFW0bad1DdUW0jT5alkjGU1z/T4f33sireeZxjmyYpkUczWCMziMOIaXAl+hp7gNAb0tQc3RfHT49+1tpdVfR/n7fPYujlbij8XhxJIxzgJCIpMtF7K0mDT8tgkfn3VkXatmXJFY8jjF8ffHySLDwNYMrRQu/qTuT3KklRTKTk7ZlXSIQBAaHF443t8uWHzWP0LS0Efe/r/ADXGycI33o5/AuU8Fgc7oYmtslxc7XKLugTsAuKKXQ7PLOaSk+hE8fxrEO4zA+MQOwwif+9L215Vszuzb5wQNNtu5K5bv4O7Y7ad7iwsHZt2cPa420jt9b/kpIjJp1SNldIBAEB4mia9pa4BzSKIIsEe4QFbcx+D+BkD5IM8L6JDWatJrYNOw9goOBXKCIjwbwgL5Gtlkla2tTlqvuf80UFF2RUHZZnLPhzgMEQ9kWeQbPk9RH0vQKxRSLFBIlykSCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCA53Ep3RBzw+MEtqNr3ZQ6TWgT7mtgudydpxquSF+FvFZjHLHihDHmnlyDMy3vL3F4aB8zQdidTr0AXI33JZFD+C/k72O5LwBm+LdhWukaPlA0J01ybFwpNqTs6sk5RWO+CRYZ4LQQ3KO1VX/AKUkyuSp0ZUIhAEAQBAcDmvg5mwkkUcuQ2Hgusg0byPHVh2I7FRkuGi7FkayRlV/qUTxbljiU+OyT4cxtd6z5IqPIazOaflboNb10Gip21x/o3POsst/SuF3k39f17Fx+H3BJMLhThnYhzpLzAb+WLqmk/MNN9rulZBUqsy55Jz37ePvr8kyVhlCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAxzsLmkBxae46a+64yUWk7asrLxS5WlxsnmRTPcGNLPJBqpK0LSdHEkgEfSuqrmrNmnlsi0117+y+nddyD8i8tcSd5kToxHC5wjdNM05meqz5AOocHHcaX1UNm530LlnWODx0pdXa4XK7+/07M/QUOGDclkktaG2Tv7kd1fR5m7ijOunAgCAIAgCAFAYIHWX3rTqH0oLiJyVUeoYWtsgUSiRyUm+plXSIQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAYvJbmzULXKJbnVHkO/eFvTKDXvZ/snc7XpszrpAIAgCA/9k="></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans">حسین!</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans">من گذرنامه خود را نسپردم به کسی ...</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans">به تو و کودک دلبند تو ایمان دارم ...</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans">فاطمه!</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans">کرب و بلا هم نروم شاهد باش ...</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans">من به آقایی فرزند تو ایمان دارم...</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><br><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScivwgXabURQ6esR3K7FMFF0f2zBuGBX4TRK2MTsXVjDK8f9q_bQ" data-sz="f" name="8Pn-QAk2UkZUyM:" alt="نتیجه تصویری برای شکلک های متحرک مزهبی" style="width:239px;height:186px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScivwgXabURQ6esR3K7FMFF0f2zBuGBX4TRK2MTsXVjDK8f9q_bQ"><br></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="4" color="#33CC00"><font face="Mihan-Iransans">هدیه به مقام والای اباعبدلله الحسین علیه السلام جهت اذن زیارت:</font></font></div><div align="right"><font color="#33CC00"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></div><div align="right"><font color="#33CC00"><font face="Mihan-Iransans"><font><font color="#3333FF" size="2">خادمة الزهرا سلام الله علیها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 صلوات+یک زیارت عاشورا</font></font></font></font></div><div align="right"><font color="#33CC00"><font face="Mihan-Iransans"><font><font color="#3333FF" size="2">قرارگاه شهید حجتی. &nbsp; 1313 صلوات +14 زیارت عاشورا</font></font></font></font></div><div align="right"><font color="#33CC00"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font color="#3333FF"><br></font></font></font></font></font></div><div align="right"><font color="#33CC00"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font color="#3333FF"><br></font></font></font></font></font></div><div align="right"><font color="#33CC00"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font color="#3333FF"><br></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br><font color="#33CC00"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font color="#3333FF"><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="BBd1p3SM7jLqDM:" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStcJ6Y2DzhgrSLDan-A2WZykNKMgcq8VyuWJn_5EVoK_utvxbF" alt="نتیجه تصویری برای شکلک های متحرک مزهبی" style="width:250px;height:130px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px"></font></font></font></font></font></div><div align="right"><font color="#33CC00"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font color="#3333FF"><br></font></font></font></font></font></div> text/html 2016-10-11T07:51:28+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها نود و ششم: شهید مصطفی خلیلی http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/43 <font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="6">بسم رب الشهدا ...<br><br></font><h2 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.mashreghnews.ir/fa/news/641163/مصطفی-بعد-از-شهادت-چشم-باز-کرد-و-لبخند-زد">مصطفی بعد از شهادت چشم باز کرد و لبخند زد </a></font></h2><br><br><font size="5"><a href="http://www.mashreghnews.ir/fa/news/492952/شهدای-عملیات-محرم-از-45-نفر-گذشتتصاویر" target="" title="">کلیک کنید</a></font><br><div align="justify"><img class="img-responsive" style="margin: 4px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/7/18/1889919_916.jpg" align="left" width="396" height="238"></div> text/html 2016-10-10T07:49:18+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها نود و پنجم: هنرمند شهید حمیدرضا اسلامی فر http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/42 <div align="center"><div align="right"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="4">بسم رب الشهدا ...<br></font></div><img src="http://bayanbox.ir/view/9081259683047017108/Eslami-Demo.jpg"><br><br><br><br><a href="http://shohada-esf.ir/post/77" target="" title=""><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="5"><br>کلیک کنید</font></a><br></div> text/html 2016-10-09T07:44:13+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها نود و چهارم : سردار شهید حاج عباس کریمی http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><div align="right"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="4">بسم رب الشهدا ...</font><br></div><br><img src="http://bayanbox.ir/view/8705734390435772211/30.jpg"><br><br><br><a href="http://shohada-esf.ir/post/79" target="" title=""><br><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="5">کلیک کنید</font></a><br></div> text/html 2016-10-09T07:38:36+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها نود و سوم: سردار شهید حسن قربانی http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/40 <div align="center"><div align="right"><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5">بسم رب الشهدا ...</font><br></div><br><img src="http://bayanbox.ir/view/2332776886108837046/Shahid-Ghorbani-Demo.jpg"><br><br><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سردار شهید حسن قربانی سینی<br></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font><div align="center"> </div><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فرمانده گردان حضرت ابوالفضل لشکر 14 امام حسین</font></p><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; border: medium none;"><br></div><font color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://shohada-esf.ir/post/80" target="" title="">کلیک کنید</a></font></div> text/html 2016-10-09T07:32:48+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها نود و دو : سردار شهید حاج حسن شوکت پور http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/39 <div align="center"><div align="right"><i><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5">بسم رب الشهدا</font></i><br></div><br><img src="http://bayanbox.ir/view/2897504898893789532/Demo-Shokatpoor.jpg"><br><br><p align="center"><font color="#3333FF" face="Mihan-Iransans" size="3">سردار شهید حاج حسن شوکت پور</font></p><font color="#3333FF" face="Mihan-Iransans" size="3"> </font><p align="center"><font color="#3333FF" face="Mihan-Iransans" size="3">فرمانده لجستیک لشکر 14 امام حسین<br></font></p><font color="#3333FF" face="Mihan-Iransans" size="3"> </font><p align="center"><font color="#3333FF" face="Mihan-Iransans" size="3">معاونت لجستیک ستاد مشترک سپاه</font></p><p align="center"><font color="#3333FF" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans" size="5"><a href="http://shohada-esf.ir/post/81" target="" title="">کلیک کنید...</a></font></p><p align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans" size="5"><a href="http://shohada-esf.ir/post/81" target="" title=""><br></a></font></p><p align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans" size="5"><a href="http://shohada-esf.ir/post/81" target="" title=""><br></a></font></p><br></div> text/html 2016-06-19T10:15:24+01:00 shakhe-tooba.mihanblog.com خادمة الزهرا سلام الله علیها هفته نود و یکم: شهید سید مرتضی آوینی http://shakhe-tooba.mihanblog.com/post/37 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC" size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#006600">بسم رب الشهدا</font></font><br><br></font><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC" size="3"><img alt="http://media2.picsearch.com/is?TsOUTNczfoJAm2UsalpLVTWDfvriQg-XxbFszREgIkA&amp;height=165" src="http://media2.picsearch.com/is?TsOUTNczfoJAm2UsalpLVTWDfvriQg-XxbFszREgIkA&amp;height=165" height="210" width="295"><br><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" color="#6600CC" size="3">زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است؛ سلامت تن زیباست، اما پرنده‌ی عشق، تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند.</font><font color="#6600CC" size="3"><br><font face="Mihan-Iransans"> </font><br><font face="Mihan-Iransans"> و مگر نه آنکه گردن‌ها را باریک آفریده‌اند، تا در مقتل کربلای عشق، آسانتر بریده شوند.</font><br><font face="Mihan-Iransans"> و مگر نه آن‌که از پسر آدم، عهدی ازلی ستانده‌اند که حسین را از سر خویش، بیشتر دوست داشته باشد.</font><br><font face="Mihan-Iransans"> و مگر نه آن‌که خانه تن، راه فرسودگی می‌پیماید تا خانه روح، آباد شود.</font><br><font face="Mihan-Iransans"> و مگر این عاشق بی‌قرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی، که کره‌ی زمین باشد، برای ماندن در اصطبل خواب و خور آفریده‌اند.</font><br><font face="Mihan-Iransans"> و مگر از درون این خاک، اگر نردبانی به آسمان نباشد، جز کرم‌هایی فربه و تن‌پرور برمی‌آید.</font><br><font face="Mihan-Iransans"> ای شهید، ای آن‌که بر کرانه‌ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته‌ای، دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز، از این منجلاب بیرون کش.<br><br></font></font><div align="center"><img alt="http://www.blogfa.com/photo/s/seyedmortezaaviny.jpg" src="http://www.blogfa.com/photo/s/seyedmortezaaviny.jpg" height="183" width="229"><br><br><br><font face="Mihan-Iransans" color="#003333" size="3">خون شهید، جاذبه‌ی خاک را خواهد شکست؛<br> <br> و ظلمت را خواهد درید؛<br> <br> و معبری از نور خواهد گشود؛<br> <br> و روحش را از آن، به سفری خواهد برد که برای پیمودن آن،<br> <br> هیچ راهی جز شهادت وجود ندارد.<br> <br> -------------<br> بنگر حیرت عقل را و جرأت عشق را ،<br> <br> بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند <br> <br> راحلان طریق می دانند که ماندن نیز در رفتن است. </font><br><br><br><div align="right"><br><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#CC0000" size="2"><img title="عكس متحرك از گل و دسته گلهای زیبا-www.jazzaab.ir" src="http://jazzaab.ir/upload/4/0.746712001341925154_jazzaab_ir.gif" alt="عكس متحرك از گل و دسته گلهای زیبا-www.jazzaab.ir"><br><font size="3">به مناسبت بیستم فروردین ماه سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم<br><br>هر چی که دلتون خواست تا هر وقت دلتون خواست<br>یاعلی<br><br><font color="#000099">مهمان شهدا&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">سوره واقعه . دعای کمیل وزیارت عاشورا و صلوات و ارادت<br>خادمة الزهرا سلام الله علیها <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">313 صلوات</font><br><br><br></font></font></font></div></div></div>